27 સપ્ટેમ્બર, 2017

નવોદય વિદ્યાલય પરિક્ષા ૨૦૧૭

🙏🙏
ગુડ ન્યૂઝ.....ધોરણ.૫ માં  લેવાતી નવોદય વિદ્યાલય માટે ના પરીક્ષા ના ફોર્મ ભરવા ના ચાલુ થઇ ગયા છે....જેમનું બાળક ધોરણ ૫ માં હાલ ભણતું હોય તે બાળક આ પરીક્ષા આપી શકે છે....પરીક્ષા માં જે બાળક પાસ થાય છે તે બાળક ના ધોરણ ૧ થી ૧૨ સુધી ભણવા નો બધોજ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળે છે....આ વખતે ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવા ના ચાલુ કરવા માં આવેલ છે.....વધુ માહિતી માટે આપની નજીક ની સરકારી નિશાળ નો સંપર્ક કરવો......
🙏 🙏  
🌹🌹
જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરિક્ષા -2018

ઓન લાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ -25/09/2017

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ -25/11/2017

પરીક્ષા ની તારીખ -10/02/2018

પરિણામ ની તારીખ :એપ્રિલ /2018

વેબસાઇટ :www .nvshg.org

Election 2017 Training

🔥💥 *Big Breaking News:- વિધાનસભા ચૂંટણી 2017 માટેના સ્ટાફ ની તાલીમ માટે નું ટાઈમટેબલ જાહેર.*
🔜 *તાલીમ 11/10/2017 થી 25/11/2017 સુધી બધા સ્ટાફ ને તાલીમ આપવામાં આવશે.*

*ડાઉનલોડ કરો તમામ માહિતી ની ફાઇલ.*
http://www.tethtatguru.org/2017/09/breaking-news-gujaratvidhansabhaelectio.html?m=1

24 માર્ચ, 2016

National Bank for Agriculture and Rural Development Recruitment 2016 for Assistant Manger and Manager : Total 115 Post   

NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) published an advertisement for recruitment for Assistant Manger and Manager posts. Check more details in below given official notification.

Job Description:

Total No. of Posts: 115 Posts

Job Title:
Assistant Manger (Grade-A): 100 PostsAge Limit: Between 21 to 30 years as on 31/01/2016Manager (Grade-B): 15 PostsAge Limit: Between 25 to 35 years as on 31/01/2016
Educational Qualification: Check in below given official notification

Dates to Remember:
Last Date for Online Application & Payment of Fee: 13/04/2016Phase-I (Preliminary)-Online Examination: 08/05/2016Phase-II (Main)-Online Examination: 05/06/2016
How to Apply?
Eligible candidates may apply online through website 
www.nabard.org
Source Website:
MS UNIVERSITY CCC EXAM RESULT DECLARED EXAM DATE 12 TO 23 FEBRUARY 2016

MS UNIVERSITY CCC EXAM RESULT DECLARED EXAM DATE 12 TO 23 FEBRUARY 2016.
CCC Exam Result Summary
CCC Exam Results have been declared for following Dates. Click on your Exam Date to View the Detailed Result.
SR NO.EXAM DATE


CLICK HERE
HTAT ભરતી 2016 અમદાવાદને બોટાદ જીલ્લાનું માંગણી પત્રક 
બનાસકાઠા : મુખ્ય શિક્ષક સીધી ભરતીની જાહેરાત માં જગ્યાઓ વધારવા બાબત રજૂઆત 
શાળા વ્ય્સ્થાપ્ન સમિતિ પુન: રચના કરવા બાબત 


કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ધૂળેટીની ભેટ : મોંઘવારી ભથ્થામાં 6 ટકાનો વધારો 
Good News for Teacher's